ព័ត៌មាន និង ព្រឹត្តិការណ៍

មើលបន្ថែម »

ប្រកាសព័ត៌មាន

មើលបន្ថែម »

កំរងរូបភាពរបស់យើង

25 s_106 s_165 11910984_1045496525484802_1558939007_n

រចនាសម្ព័ន្ធនិងបុគ្គលិក

PowerPoint Presentation

ល.រ

ឈ្មោះ

តួនាទី

អ៊ីម៉ែល

ថ្នាក់ដឹកនាំវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ-សត្វព្រៃ​​​​ (វសអ)

បណ្ឌិត សុខ ហេង

ប្រធានវសអ

sokhhengpiny@yahoo.com

បណ្ឌិត ប៉ក់ កាណាដា

អនុប្រធាន វសអ

pakcnd9@yahoo.com

លោក ចាន់ សុផល

អនុប្រធាន វសអ

sophal.chann@yahoo.com

បណ្ឌិត សូ ធា

អនុប្រធាន វសអ

sotheafa@gmail.com

លោក ឆាង ភូរិន្ទ

អនុប្រធាន វសអ

c_phourin@yahoo.com

I-ការិយាល័យរដ្ឋបាល​ និង ផែនការ

លោកស្រី លឹម សុភាព

ប្រធាន

sopheap73@yahoo.com

លោកស្រី ហេង បូរ៉ានី

អនុប្រធាន

hengborany@yahoo.com

លោក ប៉ែន សំផាន

អនុប្រធាន

លោកស្រី ស៊ឹម ឆវី

សមាជិក

១០

លោក ម៉ែន ទម្រង់រ័ត្ន

សមាជិក

១១

លោកស្រី រិន ចិន្តា

សមាជិក

chendarin22@yahoo.com

១២

កញ្ញា ហៀង សុខនី

សមាជិក

hiengsokny09@gmail.com

១៣

លោក ប៉ិច កេត

សមាជិក

pechketh2013@yahoo.com

II-មជ្ឈមណ្ឌលបណ្តុះបណ្តាលវិស័យព្រៃឈើ និងសត្វព្រៃ

១៤

លោក ហែម ច័ន្ទរិទ្ធី

ប្រធាន

hemchanrithy@yahoo.com

១៥

លោក តុប ម៉េងងួន

អនុប្រធាន

nguon_top@yahoo.com;

១៦

លោក ម៉ម ប៉េងគ្រី

អនុប្រធាន

១៧

លោក ភួង ពេជ្រពណ្ណរាយ

សមាជិក

១៨

លោក អ៊ុក ពុទ្ធា

សមាជិក

១៩

លោក តូ​ បូរិន

សមាជិក

២០

កញ្ញា ឈិត សុផល

សមាជិក

២១

លោក ព្រំ វិបុលរតនៈ

សមាជិក

III-មជ្ឈ.ស្រាវជ្រាវវាយតម្លៃធនធានព្រៃឈើនិងការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងបរិស្ថាន ESAI

២២

លោក ហ៊ី សុផល

ប្រធាន ESIA

hysophal@yahoo.com

២៣

លោក ម៉ា វុទ្ធី

អនុប្រធាន ESIA

vuthydalin@yahoo.com

២៤

លោក ជឹង ហុងណារិទ្ធ

អនុប្រធាន  ESIA

choeunghongnarith@gmail.com

២៥

លោក ហោ ច័ន្ទដារ៉ារិទ្ធ

សមាជិក

២៦

លោក អុប​ ផល្លាភារ័ត្ន

សមាជិក

២៧

លោក ស៊ីល វីនេត្រ

សមាជិក

vinethsil@yahoo.com

២៨

លោក ស្រេង ស៊ីនាថ

សមាជិក

sineathsreng@yahoo.com

២៩

លោក ម៉េង ឡូត

សមាជិក

mengloth@gmail.com

IV-មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវភូតគាម​សាស្រ្ត​ និងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃឈើ

៣០

លោក កេត​​ ណាង

អនុប្រធាន

nang_keth@yahoo.com

៣១

លោក កេត សំកុល

អនុប្រធាន

៣២

លោក​ លី ច័ន្ទដារារិទ្ធ

សមាជិក

 

៣៣

លោក គង់ ថូអ៊ីម៉ារិទ្ធ

សមាជិក

៣៤

លោក ភិន សុភាព

សមាជិក

sopheap.mwbp@iucnlao.org

៣៥

លោក សំាង  សត្ថា

សមាជិក

៣៦

កញ្ញា សេង ម៉ាឡា

សមាជិក

mala.seng@yahoo.com

៣៧

លោក ម៉ី សុវណ្ណរិទ្ធ

V មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវដីព្រៃឈើនិងសត្វព្រៃ

៣៨

លោក រ័ត្ន ប៊ុនធឿន

ប្រធាន

rothbuntheun@hotmail.com

៣៨

លោក អេង ប៉ូឡូ

អនុប្រធាន

poloeng9@gmail.com;​​​​​​​ poloeng7@hotmail.com

៤០

លោក ទិត្យ បូរ៉ា

អនុប្រធាន

tithbora@yahoo.com

៤២

លោក ហេង ណាំយី

សមាជិក

hengnamyikh@yahoo.com

៤១

លោក ប៉ុល សុភាវុធ

សមាជិក

៤៣

លោក សៅ ចាន់ឌី

សមាជិក

៤៤

លោក ព្រំ សិទ្ធិរៈ

សមាជិក

៤៥

លោក លឹម ម៉ៅ

សមាជិក

OUR PARTNERS :